Observasjon av barnas lek med Utukutu-lekene - Eikenøtten Oslo Barnehage


Eikenøtten Oslo Barnehage, barn 1-6 år

Da vi fikk «Rockerboard» og «Spectra» fortalte vi ikke barna noe om de nye lekene. Vi satte de bare ut i rommet en dag da vi ikke var alt for mange inne for å se hvordan barna ville reagere og for å observere hvordan barna selv tok dem i bruk. Vi satte spectra en vei («båt»), mens rockerboard den andre («bro») uten å si noen ting. De fanget fort barnas interesse, særlig spectra først. Vi så raskt at barna kom i gang og utforsket deres muligheter. Med en gang ble de lekt med på den måten de stod på, men det gikk ikke lang tid før noen snudde de rundt og oppdaget flere muligheter. Og vi så at de gjerne ble lekt med over lengre tid, at det ikke var sånn at  barna mistet interessen fort. Med spectraen satte først barna seg i og gynget, så var det et barn som etterhvert prøvde å snu seg selv inni ved å stå på alle fire, noen etter hvert prøvde å stå inni på en måte som de hadde et slags snowboard. Etterhvert satte det seg to barn også sammen ved siden av hverandre og gynget. Siden de ble så fort populære måtte man avbryte litt for å si at man måtte vente på tur, og at man nok ikke kunne være fler enn to samtidig oppi. Plutselig var det en som ventet på sin tur som tydeligvis hadde en ide, så han snudde den med en gang og sa at det var en bro. Da hadde leken forandret seg på magisk vis til bukkene bruse-brua. 

Dette var første gangen vi tok de fram, men etter hvert har vi sett hvordan barna bruker de på utallige måter – barna oppdager virkelig deres flerfunksjonalitet. Barna bruker blant annet dem direkte i fantasileken som at de er bukkene bruse som går over brua, de blir brukt som en dukkeseng, de leker at de er i en båt, noen ligger under som trollet eller lager hus, man klatrer opp og hopper ned – og da blir gjerne flere med i denne leken og kan holde på sammen i lange stunder om gangen.  Man ser også at den brukes til avslapning, et sted hvor barna kanskje trekker seg tilbake for en liten pause 😊 ellers brukes de også veldig spontant på den måten at den virker som de innbyr til å brukes når barna går forbi dem.  De største utfordrer seg også veldig på fart og spenning – hvor stor fart tør jeg å ta når jeg gynger? De gir ulike sanseopplevelser for barna.  

Spectra brukes litt til å skli på også, mens Rockerboard brukes mer til å balansere på enn spectra, men med begge ser vi at balansesansen og kroppsbeherskelsen til barna blir utfordret – noe det ser ut som barna liker godt. Barna spør også ofte etter lekene  de dagene vi voksne ikke har satt de fram. 

De brukes egentlig ganske likt av små og store, men de største tar nok mer risiko i bruken sin, og vil utfordre seg mer. De mellomste har vært mest glad i å bruke den som bukkene- bruse bro, gyngebåt og hopper fra den. De minste liker å klatre/dra seg litt opp og gynge mest. 

Dette er leker vi anbefaler på det høyeste, nettopp da de er så multifunksjonelle og ikke må brukes på èn spesiell måte. Det er i grunn bare fantasien som stopper èn, og den blir brukt både til kroppslig lek og utfordring, som rekvisitt i fantasilek, og som avslapning og sanseopplevelse. Barna får  også virkelig prøvd ut og utviklet sin kroppsbeherskelse, styrke og balanse – på en morsom måte !

 
Vibeke
Pedagogisk leder i Eikenøtten barnehage SA